Pages Menu
Categories Menu

Domača stran

Dobrodošli na spletni strani dijakov naravoslovnega modula!

V septembru 2014 smo se odpravili na 3 dnevni raziskovalni tabor ob Bohinjsko jezero, kjer smo proučevali živali in rastlinje ob jezeru in reki Savici.  Analizirali smo sestavo prsti in vode, izmerili smo tudi pretoke rek Savice in Save Bohinjke. Najbolj pa smo uživali v merjenju rečnega profila in profila jezera, saj smo merjenje popestrili še s scensko vožnjo ob jezeru.

Slika pove več kot tisoč besed, kaj pravite na video?